Sassy Zebra Boutique

1544 Lyles
Amarillo, TX 79106
(806) 367-1076